Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyFunkcje kultury organizacji


Funkcje kultury organizacji - To funkcja:

1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku.

2. Percepcyjna - zawiera wzory zachowań organizacyjnych, które tworzą sposób postrzegania przez grupę jej organizacyjnego środowiska.

3. Adaptacyjna - stabilizuje rzeczywistość dzięki wypracowaniu gotowych schematów reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1763Kultura organizacji - referat - Skład pracy: definicja kultury organizacji, czynniki... [Liczba stron: 17]
Kultura organizacyjna - referat - Skład pracy: geneza kultury organizacji, przejawy... [Liczba stron: 13]
Kultura organizacji w USA - Skład opracowania: definiowanie kultury organizacji, funkcje... [Liczba stron: 8]


Kolejny temat to Elementy procesu wdrażania strategii marketingowej:

To: 1. Ustalenie planów operacyjnych i zadań ilościowych. 2. Przypisanie zadań jednostkom wykonawczym. 3. Określenie budżetu i pozyskanie zasobów. 4. Przystosowanie struktur organizacyjnych. 5. Stworzenie odpowiedniej kultury strategicznej. 6. Opracowanie systemów motywacji i kontroli. (...)