Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Zapraszamy do - prywatne przedszkole Katowice dowiedz się więcej o naszym przedszkolu w Katowicach

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Burza mózgów
(z ang. brainstorming lub brainstorm session), zwana również twórczą dyskusją, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania...

Burza mózgów - Brainstorming
OSBORN 1965 r. Początkowo wszyscy myśleli, że technika nadawała się tylko do marketingu. Składa się z...

Business Process - Reengineering
Reengineering oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności. Reengineering to fundamentalne...

Cechy dobrego planu
To plan: - celowy, czyli dopasowany do celu; - wykonalny, a wiec możliwy do zrealizowania; - niesprzeczny, tzn....

Cechy doskonałych firm
Osiem cech doskonałych firm wg Peters'a i Waterman'a: 1. Skłonność do działania. 2. Trzymanie się blisko klienta. 3....

Cechy innowacji
Innowacja: 1. tylko w wyjątkowych sytuacjach zależy od technologicznego know-how 2. jest interakcyjna i multidyscyplinarna 3. jest zlokalizowana...

Cechy lean management
To: - praca zespołowa i stosowanie rotacji w pracy; - maksymalizacja korzyści klienta (bliskość do rynku, wysoki...

Cechy negocjacji
Negocjacje charakteryzują następujące cechy: 1. Obustronna wymiana korzyści, a nie to, że jedna strona dąży do...

Cechy organizacji
To m.in.: - jest to grupa ludzi (co najmniej 2 osoby), którzy maja wspólny cel...

Cechy procesu innowacyjnego
To: 1. interakcyjny (uzależniony od wielu różnych czynników), 2. zintegrowany (łączy w sobie odmienne potrzeby, wiedzę, integruje...

Cechy przedsiębiorcy
wg H.Bienioka cechy przedsiębiorcy to: - silna potrzeba osiągnięć - wytrwałość i determinacja - potrzeba autonomii (niezależności) - umiarkowana...

Cechy zarządzania operacyjnego
To: 1. Wyczerpywanie istniejącego potencjału sukcesu 2. Krótkookresowe koncepcje sprawnościowe 3. Nieelastyczność, skłonności do biurokratyzmu 4. Duża znajomość szczegółów 5....

Strona 2 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>