Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 7 dla studentów
Artykuł 15 przeczytany 766 razy
Artykuł 57 przeczytany 888 razy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Motywacja negatywna
Jest to zagrożenie co człowiek osiągnie lub co mógłby osiągnąć (utrata pracy, przesunięcie z pracy)...

Motywowanie i motywacja
Jest: • jest procesem wieloaspektowym • różnie rozumiany, pobudza i utrwala • najczęściej rozumie się pod tym pojęciem...

Bariery skutecznej komunikacji
To: 1) Cechy nadawcy: - sprzeczne lub nie spójne sygnały - niewiarygodność w przedmiocie wiadomości - niechęć do komunikowania...

Komunikacja pozawerbalna
To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia...

Formy komunikacji interpersonalnej
To: • komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności, w których...

Rodzaje zmian kulturowych
To: 1. błędne koło - organizacja nie jest w stanie uczyć się w oparciu o własne...

Funkcje kultury organizacyjnej
Wyróżniamy funkcje: 1. zewnętrzne • umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji • umożliwia integrację uczestników organizacji...

Kultura organizacyjna
Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup...

Warunki podejmowania decyzji
To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność,...

Proces decyzyjny
To: • rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej • zidentyfikowanie alternatywnych możliwości działania • wybór najlepszej możliwości i...

Strona 2 z 24
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>