Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Adresaci planu marketingowego
To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie...

Funkcje planu marketingowego
To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa. 2. Informacyjna: - przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom,...

Metody skracania cyklu produkcji
To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko...

Specjalizacja przedmiotowa
Tworzenie struktury przedmiotowej opiera się na kryterium podobieństwa wyrobów (przedmiotu pracy) lub grupy wyrobów (detali),...

Specjalizacja technologiczna
Tworzenie struktury produkcyjnej opiera się na kryterium technologicznego podobieństwa stanowisk roboczych, komórka taka może wykonywać...

Struktura produkcyjna
Jest to układ komórek produkcyjnych oraz zbiór związków kooperacyjnych zachodzących między nimi, właściwy dla danego...

Struktura procesu produkcyjnego
Pod pojęciem tym rozumie się budowę wewnętrzną procesu produkcyjnego, a więc jego elementy składowe i...

Zasada elastyczności
Mówi o konieczności szybkiego i łatwego przystosowania do nowych warunków zmieniających się w zależności od...

Zasady rytmiczności
Wskazuje na potrzebę planowania przebiegu produkcji w ustalonych rytmach, co daje regularne powtarzanie się tych...

Zasada specjalizacji
Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz...

Strona 9 z 24
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>