Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 14 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 29 przeczytany 766 razy
Artykuł 35 przeczytany 1201 razy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Coaching wspierający
Stosowany gdy pracownik 'wciągnie się' w strukturę firmy. Coach jest osobą towarzyszącą w rozwoju w przypadku...

Coaching bezpośredni
Dotyczy młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy po rekrutacji okazali się być 'dobrym materiałem' – którzy mają...

Organizacja samokształcąca
To taka, która daje pracownikom szanse rozwoju, inaczej mówiąc, jest to taka organizacja, która sama...

Definicja coachingu
Coaching olega na partnerstwie, w którym wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem prowadzi do maksymalizowania...

Podział kredytów
Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków...

Coaching
Czyli patronat. Ma służyć rozwojowi pracownika, ma kształt partnerstwa. Jest to wspólne ustalanie celów i...

Motywatory
To aspekty pracy, które powodują zadowolenie gdy wystąpią. Zaliczają się do nich: ciekawe zadania, uznanie...

Macierz A. D. Little
Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału...

Macierz McKinseya - General Electric - GE
Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix)...

Systemy GIS
Służą do przedstawienia, zarejestrowania, przechowania i analizowania informacji geograficznej zarówno globalnej- dotyczącej całego kraju lub...

Strona 7 z 24
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>