Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 18 Nowy
Artykuł 29 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 31 przeczytany 788 razy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Biznes plan i jego typowa struktra
Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego...

Elementy strategii
To: 1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi); 2....

Wizja przedsiębiorstwa
To długookresowa, co najmniej kilkunastoletnia strategiczna prognoza rozwoju względem: 1)dziedziny działania 2)zasięgu działania 3)dystrybucji zasobów...

Misja przedsiębiorstwa
To: • wspólna wartość przyjmowana przez wszystkich pracowników i zarząd firmy pozwalająca wybrać cele firmy dla...

Funkcje planowania
To funkcja: 1. zewnętrzna - zachęcająca partnera do udziału w finansowaniu danej idei, pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł...

Źródła władzy menedżerów
To: 1. Władza wymuszania a) władza karania - umiejętności korzystania z takich narzędzi i...

Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella
To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i...

Zarządzanie wg Fayola
Fayol jako pierwszy opisał proces zarządzania. Podzielił różne czynności w organizacji na grupy i nazwał je...

Zarządzanie wg Druckera
Zarządzanie to przekształcanie zasobów firmy w produktywne przedsiębiorstwo tzn. takie którego efekty działania są większe...

Zarządzanie - podejście funkcjonalne i instytucjonalne
Wyróżniamy: Podejście funkcjonalne: • działania, które służą kierowaniu procesami pracy, tj wszystkich czynności niezbędnych do realizacji...

Strona 3 z 24
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>