Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 5 nagrodzony
Artykuł 23 na studia
Artykuł 24 przeczytany 1201 razy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych
To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie...

Kody kreskowe
Są graficznym odzwierciedleniem znaków, stanowiących kombinację jasnych i ciemnych elementów (równoległych kresek o zróżnicowanych szerokościach)...

Opakowalnictwo
Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje...

Podział opakowań
Opakowania najczęściej dzieli się według: A. Tworzywa – drewno, metal, szkło, tworzywo papierowe, tworzywo sztuczne, tkaniny B....

Komunikacja nieformalna
Nieformalne komunikowanie się to z pewnością sieć pogłosek. Nie należy jednak mylić sieci pogłosek z...

Poziome komunikowanie się
Komunikacja przepływająca w poziomie w ramach organizacji, obejmuje kolegów i osoby zajmujące równorzędne stanowiska w...

Pionowe komunikowanie
Obejmuje porozumiewanie się w górę i w dół wzdłuż linii podporządkowania się w organizacji, odbywa...

Komunikowanie
Jest wzajemnym oddziaływaniem społecznym za pomocą komunikatów. Termin 'wzajemne oddziaływanie' zwraca uwagę na ważny element: na...

Komunikacja w przedsiębiorstwie
to proces, w którym ludzie starają się dzielić swoimi koncepcjami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów. Proces...

Kierowanie konfliktem
Powinno zatem polegać przede wszystkim na eliminowaniu konfliktów zbędnych i szkodliwych oraz stymulowaniu tych, które...

Strona 5 z 24
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>