Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 8 dla studentów
Artykuł 27 nagrodzony
Artykuł 30 na topie


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Systemy wspomagania decyzji
Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to...

System informacyjny
Jest to część systemu związana z obiegiem, przetwarzaniem, udostępnianiem, magazynowaniem i archiwizowaniem informacji i danych...

Wartościowanie pracy
Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem, zmierzającym do ustalenia różnic w treści (trudności) różnych...

Elementy procesu wdrażania strategii marketingowej
To: 1. Ustalenie planów operacyjnych i zadań ilościowych. 2. Przypisanie zadań jednostkom wykonawczym. 3. Określenie budżetu i pozyskanie...

Funkcje kultury organizacji
To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2....

Elementy planu marketingowego
Plan marketingowy składa się z: 1. Streszczenia dla kierownictwa 2. Bieżącej sytuacji marketingowej (rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji...

Definicja planu marketingowego
Plan marketingowy jest programem działania całego przedsiębiorstwa lub jego części (np. SJB) na rynku opracowanym...

Adresaci planu marketingowego
To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie...

Funkcje planu marketingowego
To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa. 2. Informacyjna: - przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom,...

Metody skracania cyklu produkcji
To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko...

Strona 8 z 24
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>