Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
Zmiany organizacyjne są zjawiskiem złożonym. Do wszelkich zmian trzeba podchodzić w sposób systematyczny i logiczny,...

Organization davelopmen
Doskonalenie organizacji (OD, ang. Organization davelopmen) to wysiłek, planowany, obejmujący całą organizację i kierowany z...

Analiza pola siłowego
To, podejście, które może się przyczynić do przezwyciężenia oporu przeciwko zmianom. Aby ułatwić wprowadzenie zmian,...

Model Lewina
Kurt Lewin, uznany teoretyk organizacji, sugerował, że każda zmiana musi przebiegać w trzech etapach: 1) rozmrożenie:...

Strategia personelu
Proces tworzenia strategii rozwoju personelu czyli czynnika ludzkiego w firmie poprzedzony jest przeprowadzeniem analizy obecnych...

Kapitał relacyjny
Odnosi się do relacji sieci współpracowników, ich zadowolenia z firmy oraz lojalności wobec niej. Ten...

Kapitał strukturalny
To organizacyjne zdolności firmy do spełnienia wymagać rynku. Obejmuje to rutynowo zachodzące procesy w firmie...

Kapitał intelektualny
To inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia...

Korzyści - zalety coachingu
Coaching pozwala na: – wzmocnienie silnych stron pracownika – przerwanie barier w zachowaniach (np. strach przed przemawianiem) –...

Coaching wspierający
Stosowany gdy pracownik 'wciągnie się' w strukturę firmy. Coach jest osobą towarzyszącą w rozwoju w przypadku...

Strona 6 z 24
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>