Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Zasada koncentracji
Polega na skupieniu wszystkich produkcji w określonym obszarze produkcji w celu uzyskania wyższego stopnia wykorzystania...

Zasada równoległości
Zaleca wytwarzanie poszczególnych wyrobów (w cząstkowych procesach produkcyjnych) w tym samym czasie co powoduje skracanie...

Zasada ciągłości
Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno –...

Zasada liniowości
Nakłada na realizacje poszczególnych części procesu produkcyjnego warunek jednokierunkowości przebiegu, bez nawrotów i skrzyżowań: oznacza...

Zasada proporcjonalności
Zaleca właściwy podział procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie operacje, fazy produkcyjne, stanowiska robocze...

Procesy ciągłe
Trwale powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana 'sztucznymi układami', najczęściej przebiegają bez przerw w...

Procesy dyskretne
Elastyczny zespół uzupełniających się wzajemnie operacji uwarunkowanych logicznie w czasie i przestrzeni o zmiennej strukturze...

Proces produkcyjny
Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to...

System produkcji
Jest to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i...

Definicja zarządzania produkcją
Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu...

Strona 10 z 24
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>