Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Definicja pozycjonowania marki
To: • Pojęcie pozycjonowania wprowadzone zostało w 1969 roku przez Jacka Trouta a upowszechnione w latach...

Definicja segmentacji rynku
Badania marketingowe służą do dokonania segmentacji rynku tzn. podziału tego rynku wg określonych kryteriów na...

Definicje badań marketingowych
M.in.: - wg Kotlera: systematyczne, planowe zbieranie i analizowanie oraz przekazywanie danych i informacji istotnych dla...

Definicje marketingu
• Marketing – proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to,...

Demarketing
To działania względem otoczenia rynkowego realizowane w sytuacji niezaspokojenia efektywnego popytu, a zmierzające do obniżenia...

Desonans pozakupowy
Jest to pewnego rodzaju niedosyt klienta po zakupie związany z brakiem pewności, co do słuszności...

Double opt in
Podwójne zapytanie adresata o wyrażenie zgody na przesyłanie e-maili z treściami marketingowymi i reklamowymi oraz...

Dyskonta cenowe
Cel: zachęcenie pośredników handlowych do zakupu i lojalności. Rodzaje: 1. Ilościowe: a) nieskumulowane (dotyczące jednorazowej transakcji); b) skumulowane (dotyczące...

Dystrybucja
zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych...

Dystrybucja fizyczna
odnosi się jedynie do materialnej (fizycznej) strony dystrybucji rozumianej jako faza wymiany towarowej (zbyt, sprzedaż...

Dystrybucja intensywna
Polega na umieszczaniu towarów we wszystkich możliwych punktach sprzedaży; jest stosowana dla towarów ogólnego i...

Dystrybucja jako element marketingu mix
Wstępne informacje o dystrybucji: - Kanały dystrybucji – znalezienie się produktu w określonej przestrzeni, w określonym...

Strona 6 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>