Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamySystem informacyjny


System informacyjny - Jest to część systemu związana z obiegiem, przetwarzaniem, udostępnianiem, magazynowaniem i archiwizowaniem informacji i danych istotnych dla systemu lub jego użytkowników.

Obejmuje rozwiązania algorytmiczne, programowe i sprzętowe, jeżeli są one immanentnie związane z obiegiem, przetwarzaniem, prezentacją, udostępnianiem, magazynowaniem i archiwizowaniem informacji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1766Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje,... [Liczba stron: 34]
Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]
Marketingowy system informacji - referat - Skład pracu: cechy informacji marketingowych będących... [Liczba stron: 12]
Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji - Skład pracy: gromadzenie i wykorzystywanie informacji,... [Liczba stron: 7]
Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a... [Liczba stron: 7]


Kolejny temat to Systemy wspomagania decyzji:

Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to decyzje o bardzo wielu przesłankach i złożonej logice wewnętrznej; mogą być silnie uwarunkowane czasowo i wymagać przeglądu bardzo dużych baz danych. Systemy wspomagania decyzji mogą występować w organizacjach i instytucjach, w których proces podejmowania kluczowych... (...)