Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyProdukty miasta


Produkty miasta - To różnego typu usługi publiczne, lokalizacje związane z nimi, nieruchomości, lokale i powierzchnie użytkowe, a także dobra i walory naturalne i kulturalne, a także różne systemy zachęt.

Stanowią one łącznie ofertę rynkową kierowaną od adresem różnych grup nabywców i odbiorców.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1733Marketing miasta - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje... [Liczba stron: 12]
Ściąga z gospodarki przestrzennej - Skład opracowania to m.in.: definicja miasta,... [Liczba stron: 2]
Analiza SWOT - referat - Skład pracy: geneza analizy SWOT (od... [Liczba stron: 10]
Nowe produkty bankowe - referat - W pracy omówiono takie produkty jak:... [Liczba stron: 0]
Bancassurance - prezentacja - Prezentacja Power Point, na slajdach której... [Liczba stron: 17]


Kolejny temat to Marketing wyborczy:

Stał się jednym z zasadniczych wymiarów w procesie rywalizacji politycznej, także w planowanej efektywnej i optymalnej kampanii wyborczej. Wpływa ona na treść oferty politycznej prezentowanej przez podmioty rywalizacji w kontekście kampanii wyborczej. Prowadzi to do tego, iż w strategiach wyborczych podmioty uwzględniają odpowiednie techniki marketingowe jako sposób kreowania oferty politycznej. Marketing... (...)