Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamySystemy wspomagania decyzji


Systemy wspomagania decyzji - Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to decyzje o bardzo wielu przesłankach i złożonej logice wewnętrznej; mogą być silnie uwarunkowane czasowo i wymagać przeglądu bardzo dużych baz danych.

Systemy wspomagania decyzji mogą występować w organizacjach i instytucjach, w których proces podejmowania kluczowych decyzji jest złożony, wielostronny uwarunkowany czasem lub dostępem do informacji i ma związek z zaawansowaną technologią.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1767Sterowanie zapasami - referat - Elementy pracy: określenie czym są zapasy,... [Liczba stron: 32]
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Skład pracy to takie zagadnienia jak:... [Liczba stron: 25]
Logistyczna obsługa klienta - Opracowanie omawia zagadnienia: pojęcie i znaczenie... [Liczba stron: 17]
Japońskie systemy sterowania - Just in time i Kanban - W pracy (referacie) poruszono takie zagadnienia... [Liczba stron: 18]
Kompetencje menedżerskie - Skład opracowania: w tym krótkim opracowaniu... [Liczba stron: 3]


Kolejny temat to Systemy GIS:

Służą do przedstawienia, zarejestrowania, przechowania i analizowania informacji geograficznej zarówno globalnej- dotyczącej całego kraju lub kontynentu, jak też lokalnej dotyczącej np. miasta. Znaczenie tych systemów polega na możliwości analizy informacji geograficznej dla celów np.  gospodarczych, ekologicznych i obronnych. (...)