Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamySystemy GIS


Systemy GIS - Służą do przedstawienia, zarejestrowania, przechowania i analizowania informacji geograficznej zarówno globalnej- dotyczącej całego kraju lub kontynentu, jak też lokalnej dotyczącej np. miasta.

Znaczenie tych systemów polega na możliwości analizy informacji geograficznej dla celów np.  gospodarczych, ekologicznych i obronnych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1768Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a... [Liczba stron: 7]
Sterowanie zapasami - referat - Elementy pracy: określenie czym są zapasy,... [Liczba stron: 32]
Logistyczna obsługa klienta - Opracowanie omawia zagadnienia: pojęcie i znaczenie... [Liczba stron: 17]
Podstawy logistyki - ponad 70 zagadnień z odpowiedziami - Całe opracowanie składa się z pytań... [Liczba stron: 14]
Eurologistyka - opracowanie - Skład opracowania: strategia eurodystrybucji, jej cel... [Liczba stron: 5]


Kolejny temat to Macierz BCG - Boston Consulting Group:

macierz BCG, jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanego produktu lub grupy produktów. Macierz BCG czyli Growth-Share Matrix Z powodu sposobu konstrukcji model ten jest niekiedy nazywany Growth-Share Matrix.... (...)