Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 25 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 26 na topie
Artykuł 68 przeczytany 788 razy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Rodzaje deficytu budżetowego
Wyróżnia się najczęściej: - deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w danym...

Deficyt budżetowy
Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków...

Czym jest marketing
Słowo „marketing” pochodzi z j. Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie...

Bariery wejści do sektora
Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe,...

Burza mózgów
(z ang. brainstorming lub brainstorm session), zwana również twórczą dyskusją, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania...

Schemat biznes planu
Typowy układ i zakres treści biznes planu dla każdego przedsięwzięcia powinien być następujący : 1....

Funkcje biznes planu
2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem....

Opracowanie biznes planu
Umiejętność sporządzania poprawnego pod względem formy i treści biznes planu nie jest powszechna i wielu...

Biznes plan
Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej...

Koncepcja biznes planu
Biznes plan to plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięć - tak w języku polskim...

Strona 17 z 24
<<<  -  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  -  >>>