Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Marketing terytorialny
Można uznać za pewną dziedzinę szeroko rozumianego marketingu niekomercyjnego, który wyróżnia się tym, że w...

Niche marketing
Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki stopień determinacji w dążeniach do zajmowania mocnej pozycji rynkowej w pojedynczych segmentach...

Etapy badań marketingowych
To: I Faza przygotowania badań 1. Analiza i określenie problemu badawczego oraz celu badań 2. Określenie...

Badania ad hoc
To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. Przykładem takiego badania jest jednorazowa...

Badania produktu
Obejmują: - badania rozwoju nowego produktu, - konkurencyjności produktu, - testowanie produktu, - badania opakowań, - badania...

Definicje badań marketingowych
M.in.: - wg Kotlera: systematyczne, planowe zbieranie i analizowanie oraz przekazywanie danych i informacji istotnych dla...

4P - Narzędzia marketingowe
Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach...

Aspekty funkcjonowania marketingu
To: 1) Rozpoznanie popytu polega zazwyczaj na prowadzeniu badań marketingowych, należy tu przede wszystkim przewidzieć i...

Definicja marketingu wg Kotlera
Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują...

Marketing – ujęcie klasyczne
Oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki...

Strona 12 z 24
<<<  -  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  -  >>>