Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Szereg pozycyjny
Empiryczny rozkład cechy stanowi podstawę dla wszystkich analiz badanej cechy. Jeżeli próba dotycząca jednej cechy...

Wnioskowanie statystyczne
Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników,...

Populacja generalna
Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W...

Ocena pracowników - błędy oceny
To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie...

Model selekcji kandydatów
Zależnie od wymagań (w szczególności od możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który...

Udział właściciela w zarządzaniu kadrami
Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru...

Zarządzanie czynnikiem ludzkim
Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami,...

Historia (fazy) zarządzania kadrami
Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono...

Cele organizacji
To: - wysoki zysk - rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności - budowanie organizacji uczącej się - dążenie do stworzenia mocnej...

Zarządzanie potencjałem ludzkim
(inaczej: społecznym) to wyzwolenie wewnętrznych umiejętności, chęci pracowników poprzez kładzenie nacisku na kreatywność, innowacyjność (pomysł)...

Strona 14 z 24
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>