Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 22 Nowy
Artykuł 23 przeczytany 888 razy
Artykuł 31 przeczytany 1201 razy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Ocena pracowników - błędy oceny
To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie...

Model selekcji kandydatów
Zależnie od wymagań (w szczególności od możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który...

Udział właściciela w zarządzaniu kadrami
Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru...

Zarządzanie czynnikiem ludzkim
Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami,...

Historia (fazy) zarządzania kadrami
Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono...

Cele organizacji
To: - wysoki zysk - rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności - budowanie organizacji uczącej się - dążenie do stworzenia mocnej...

Zarządzanie potencjałem ludzkim
(inaczej: społecznym) to wyzwolenie wewnętrznych umiejętności, chęci pracowników poprzez kładzenie nacisku na kreatywność, innowacyjność (pomysł)...

System Human Resources R. Millesa
System Human Resources (zasoby ludzkie): - PLANOWANIE ZATRUDNIENIA - REKRUTACJA PRACOWNIKÓW - SELEKCJA PRACOWNIKÓW - PLANOWANIE KARIER INDYWIDUALNYCH - POMOC...

Paradoks Giffena i Veblena
Pierwszy z nich mówi, że popyt na takie dobra, jak chleb czy ziemniaki, może wzrastać...

Metoda ekonomii ekonomicznej
Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w...

Strona 14 z 24
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>