Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Respondent
To osoba uczestnicząca w badaniu (badana) udzielająca odpowiedzi na zadawane pytania. Do głównych funkcji ankietera...

Ankieta
To taki typ kwestionariusza w którym pytania są opracowane w taki sposób że ich treść...

Kwestionariusz
Wszelki, uprzednio przygotowany zbiór pytań, bez względu na charakter tych pytań (czy są one bardziej...

Próba
To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność...

Populacja
To skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone informacje.

Główne cele badań marketingowych
To: a) pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) – polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze,...

Funkcje badań marketingowych
To: a) zmniejszanie luki informacyjnej w przedsiębiorstwie (stan posiadania informacji a stan zapotrzebowania na informacje) b) minimalizacja...

Badania marketingowe
To systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych i wyników badań związanych z sytuacją marketingową...

Badania ankietowe
Stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. Polegają one na swoistym...

Analiza wskaźnikowa
Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa to rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych, oparta na badaniach...

Strona 19 z 24
<<<  -  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  -  >>>