Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


motorowcy.edu.pl
elator.edu.pl
materiały spawalnicze lublin

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Konflikt w firmie
Spór spowodowany szczupłością zasobów lub niezgodnością charakterów; odpowiednio pokierowany powoduje pobudzenie, zwiększenie efektywności w firmie,...

Konflikt w organizacji
To spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami...

Kontrola
Polega na porównaniu informacji o tym, co rzeczywiście nastąpiło w trakcie wdrożenia planu z preliminarzami,...

Kontroling
To kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania,...

Kontrolowanie
To porównywanie otrzymanych wyników z wzorcami. Ze względu na rodzaje wzorców wyróżniamy 3 rodzaje kontroli: -...

Korzyści grupowego podejmowania decyzji
To m.in.: 1) jest więcej informacji i więcej wiedzy; 2) może powstać więcej wariantów; 3) prawdopodobny...

Kultura organizacji
W świecie zmian zachodzących na całym świecie , organizacje dnia dzisiejszego stoją przed koniecznością wprowadzania...

Kultura organizacyjna
Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup...

Lean management
koncepcja zintegrowanego zarządzania, zorientowanego na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu (systemie) tworzenia...

Mc Gregor
Był twórcą teorii 'X i Y', która jest odzwierciedleniem postrzegania pracownika przez pryzmat pozytywny 'Y'...

Mediacja
Wyrażanie zgody na udział trzeciej strony przy rozwiązywaniu zaistniałego konfliktu.

Metoda 635 - Brainwriting
Udział bierze 6 osób + przewodniczący, metoda jest powszechnie stosowana w życiu codziennym przy rozpoczęciu...

Strona 9 z 23
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>