Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 10 na topie
Artykuł 22 przeczytany 766 razy
Artykuł 35 przeczytany 944 razyZarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie


Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie - Zmiany organizacyjne są zjawiskiem złożonym. Do wszelkich zmian trzeba podchodzić w sposób systematyczny i logiczny, o ile mają one mieć realne szanse powodzenia. Aby realizować zmiany, menadżer musi rozumieć kroki niezbędne do ich skutecznego wprowadzenia, a także umieć sobie radzić z oporem pracowników.

Zmiana organizacyjna to każda modyfikacja jakiejś części organizacji.

Zmiana planowana to zmiana przygotowana i wprowadzona w sposób uporządkowany i terminowy, wyprzedzająca oczekiwane przyszłe wydarzenia.

Zmiana dostosowawcza to reakcja na pojawiające się okoliczności, raczej stopniowa niż całościowa.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1787Zarządzanie zmianami organizacyjnymi - Skład pracy: definicja zmiany organizacyjnej, charakter... [Liczba stron: 15]
Menedżer w roli lidera zmian - W pracy poruszono takie zagadnienia jak... [Liczba stron: 19]


Kolejny temat to Rodzaje konfliktów:

Wyróżniamy konflikt:

•  Intraindywidualny (wewnętrzny) – to osobiste problemy, które negatywnie wpływają na skuteczność zachowania jednostki.
• Interpersonalny – to konflikt między dwiema osobami należącymi do tej samej grupy lub do różnych grup.
• Międzygrupowy – to konflikt pomiędzy grupą osób zarządzających organizacją a grupą podwładnych wykonujących jej... (...)