Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Potrzeba bezpieczeństwa
Ujawnia się w sytuacjach, w których tracimy pewność zdobycia środków zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (wojna, klęska...

Potrzeba osiągnięć
Wyraża się najczęściej we współzawodnictwie ze standardem doskonałości (np. najlepsze możliwe wykonanie pracy) lub współzawodnictwie...

Potrzeba przynależności
(społeczne) - manifestują się przez nawiązywanie bliskich stosunków z innymi ludźmi, przeżywanie przyjaźni i miłości,...

Potrzeba samorealizacji
Zdaniem Maslowa polega ona na dążeniu jednostki do zajmowania się tym, co lubi najbardziej, co...

Potrzeba uznania
(szacunku) w oczach własnych i w oczach innych ludzi. Do grupy tej zalicza się potrzeby...

Potrzeba władzy
Dobry kierownik zdaniem Mc Clellanda, to taki, który kieruje się potrzebą władzy, jednak nie potrzebą...

Potrzeby fizjologiczne
Uwarunkowane funkcjami organizmu (zaspokojenie głodu, sen itp.). Jeżeli potrzeby te nie są zaspokojone, dominują nad...

Potrzeby ludzkie według Maslova
Maslova stworzył piramidę, w której występuje hierarchizacja potrzeb: • fizjologiczne (najważniejsze) – głód, pragnienie • bezpieczeństwa...

Potrzeby przynależności
Dominacja tej potrzeby powoduje dużą gotowość kierownika do uczestniczenia w działaniach społecznych wymagających styczności interpersonalnych,...

Proces konfliktu
Rozumiany jest jako zbiór działań wykonywanych przez kierującego konfliktem, którym może być jedna ze stron...

Prognozowanie popytu zarządzania ludźmi
Analiza statystyczna – wykorzystanie danych zawartych w dokumentach przedsiębiorstwa, wśród których jako zmienne prognostyczne wykorzystujemy...

Przyczyny konfliktów
To np.: 1. wzajemna zależność przy realizacji zadań, 2. asymetrie związane z zadaniami, 3. zależność między kryteriami oceny...

Strona 5 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>