Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie zasobami ludzkimi - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


grudniowy.edu.pl
* http://sp12jastrzebie.pl/silvets *

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Funkcje oceny pracowaników
Ocena pracowników spełnia dwie funkcje: - ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej...

Historia (fazy) zarządzania kadrami
Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono...

Ilościowe standardy pracy
Metoda ta polega na porównywaniu ilościowych danych dotyczących efektów pracy danego pracownika z wcześnie ustalonymi...

Istota procesu kadrowego
Sprawne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie wymaga klarownego podziału zadań i kompetencji między uczestnikami tego procesu....

Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi to wszelkie działania organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej...

Kapitał intelektualny
To inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia...

Kapitał relacyjny
Odnosi się do relacji sieci współpracowników, ich zadowolenia z firmy oraz lojalności wobec niej. Ten...

Kapitał strukturalny
To organizacyjne zdolności firmy do spełnienia wymagać rynku. Obejmuje to rutynowo zachodzące procesy w firmie...

Kariera
To droga ku profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji zawodowej. Możliwość realizacji kariery, która jest bardzo...

Kariera menedżerska
Polega na awansowaniu pracownika w górę hierarchii, rozszerzaniu jego zakresu odpowiedzialności, władzy, powierzeniu zespołu pracowników....

Kariera oparta na autonomii
Polega na dążeniu do samodzielności Taki pracownik pragnie uwolnić się od krępujących ograniczeń. Nie jest...

Kariera specjalisty
Polega na rozwoju kwalifikacji pracownika w dziedzinie, która go szczególnie interesuje, w której jest szczególnie...

Strona 2 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>