Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.sluzew.com.pl www.sluzew.com.pl www.sluzew.com.pl
php aukcje aukcje
zwierzeta-gryzonie.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Logistyka

Nowoczesna logistyka
Jest i opisywana jako: 1. zasada, koncepcja myślenia 2. zintegrowany system i proces podejmowania decyzji z zarządzeniem...

Obsługa klienta
To zintegrowane zarządzanie działaniami logistycznymi w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy możliwie najniższych...

Obszary funkcjonalne logistyki w gospodarce
Logistyka w gospodarce obejmuje sfery: - Pozyskiwanie dóbr, - Zaopatrzenie, - Produkcja, - Zbyt, - Konsumpcja (eksploatacja), - Recykling.

Obszary zainteresowań logistyki
Obszar zainteresowania logistyki stanowi fizyczne transakcje dokonywane w łańcuchach dostaw. Nie zajmuje się ona transakcjami...

Opakowalnictwo
Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje...

Opakowania i ich funkcje
Opakowanie jest to wyrób posiadający odpowiednią konstrukcję, ma za zadanie ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym...

Operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach
To: - normy zapasów (materiałów, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych), - limitowanie zakupów materiałów, - kontrola zamówień...

Optymalna partia zakupu
W polityce zakupów (sterowaniu zapasami) podstawowym zagadnieniem jest ustalenie optymalnej partii zakupu. Chodzi o to,...

Pośredni kanał dystrybucji
Kanały pośrednie składają się z producentów, wytwórców określonych dóbr i usług, oraz pośredników w kanale...

Podstawowe zadania stawiane logistyce
To: 1. Skrócenie i przyspieszenie wszystkich procesów na każdym etapie dystrybucji. 2. Koordynacja przepływów surowców, materiałów od...

Podział opakowań
Opakowania najczęściej dzieli się według: A. Tworzywa – drewno, metal, szkło, tworzywo papierowe, tworzywo sztuczne, tkaniny B....

Pojęcie systemu logistycznego
W ogólnym przypadku przez system logistyczny będzie się rozumiało celowo zorganizowane i zintegrowane – w...

Strona 9 z 14
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>