Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


strony internetowe częstochowa strony internetowe częstochowa
czworonog.eu
klopsik.eu
zoorafik.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Logistyka

Just in time
JiT to system organizacji dostaw w przedsiębiorstwie wszelkich elementów zaopatrzeniowych obejmujących: materiały, części zamienne, podzespoły,...

Just in time (JiT)
„dokładnie na czas”, oznacza to taką organizację procesów wytwarzania, w której w fazie projektowania należy...

Kaizen
szczególna cecha charakteryzująca koncepcję kompleksowej jakości. Rozumiany jako permanentna presja na stałe ulepszanie w systemie...

Kanał dystrybucji
To sposób połączeń i kolejności w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczące, przez które przepływa...

Kanał eurologistyczny
Tworzony jest pomiędzy dostawcą i odbiorcą produktów dla umożliwienia ich fizycznego przemieszczania. Do najważniejszych cech...

Kanał eurologistyczny synchroniczny
To najnowsze rozwiązanie logistyczne, polegające na symbiozie producentów z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych...

Kanały dystrybucji (rynku)
Określić można jako funkcjonalne, organizacyjne, ekonomiczne i instytucjonalne rozwiązanie i sposób kierowania ruchem produktów od...

Kanały w procesie dystrybucji
W procesie dystrybucji muszą istnieć określone kanały dystrybucji, czyli kanały marketingowe, przez które przepływają dobra...

Kanban
została zapoczątkowana w japońskim koncernie Toyota. Oznacza ona z japońskiego: kartka, etykieta, naklejka. System ten...

Kod ciągły nieciągły numeryczny alfanumeryczny
Ze względu na budowę kody można podzielić na: - Przerywane, - Ciągłe. Kod kreskowy to zestaw znaków graficznych...

Kod kreskowy
Jest graficznym odwzorowaniem informacji za pomocą kresek i odstępów pomiędzy nimi. Umożliwia on kodowanie informacji...

Kody kreskowe
Są graficznym odzwierciedleniem znaków, stanowiących kombinację jasnych i ciemnych elementów (równoległych kresek o zróżnicowanych szerokościach)...

Strona 5 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>