Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Deepika na gali MET (maj 2018)
strony internetowe częstochowa strony internetowe częstochowa

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja a prywatyzacja
Istnieje wąskie i szerokie pojęcie terminu restrukturyzacja. W rozumieniu wąskim, dość popularnym w literaturze zachodniej,...

Restrukturyzacja adaptacyjna
Najpierw pojawiają się zmiany w otoczeniu a potem przedsiębiorstwo wprowadza u siebie zmiany aby dopasować...

Restrukturyzacja antycypacyjna
Przedsiębiorstwo analizując otoczenie przewiduje pewne zmiany otoczeniu chce z wyprzedzeniem wprowadzić zmiany, bo gdy zmiana...

Restrukturyzacja kreatywna
Wprowadzona niezależnie od sytuacji otoczenia. Celem jest wywołanie, zainicjowanie korzystnych działań konsumentów w otoczeniu.

Restrukturyzacja naprawcza
Może starać się wykorzystać cały potencjał przedsiębiorstwa, występują dwie opcje: 1.Wramach istniejącego potencjału, gdy chcemy wykorzystać...

Restrukturyzacja rozwojowa
To: 1. Otwieranie nowych biznesów. 2. Odnowa asortymentów produkcji. 3. Nowe kontakty handlowe. 4. Zdobycie nowych rynków zbytu. 5. Postęp...

Rodzaje cen obligacji
W przypadku obligacji, możemy mówić o cenie nominalnej, emisyjnej, rynkowej oraz rozliczeniowej. 1. Cena nominalna, od...

Rodzaje faktoringu
Istnieją dwa podstawowe rodzaje faktoringu: 1. Faktoring regresywny, gdzie przedsiębiorstwo ponosi ryzyko wątpliwych należności. 2. Faktoring bezregresywny,...

Rodzaje franchisingu
Wyróżniamy m.in.: • Product distribution franchising • Business format franchising • Franchising produkcyjny • Franchising dystrybucyjny • Franchising usługowy...

Rodzaje restrukturyzacji
W zależności od sytuacji wywołujących konieczność wdrożenia przedsięwzięć usprawniających oraz momentu wprowadzenia zmian można wskazywać...

Shareholder value added
(SVA) czyli wartość dodana dla akcjonariuszy według Rappaporta (1998) wynika ze zmiany wartości firmy dla...

Sposoby prywatyzowania
Proces prywatyzacji odbywa się w Polsce według trzech głównych sposobów: - prywatyzacja bezpośrednia - poprzez likwidację...

Strona 6 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>