Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


szkoła tańca najlepszej kursy tańca łódź w łodzi
Blebletest
zwierzakowy.eu
kagance.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie strategiczne

Macierz ADL
Macierz ta jest skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: 1. stopień dojrzałości dziedziny – jest ona oparta...

Macierz Boston Consulting Group (BCG)
Macierz BCG jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji....

Macierz GE General Electric
Macierz ta określana jest również jako macierz atrakcyjności produktu i atrakcyjności sektora. Koncepcja powstała...

Macierz McKinsey - General Electric (GE)
Technika ta powstała w latach siedemdziesiątych w wyniku współpracy firmy General Electric Corporation z firmą...

Macierz McKinseya - General Electric - GE
Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix)...

Macierz oceny rynku A.D. Littlea
Dwudziestopolowa, wykorzystuje kategorie cyklu życia produktu (4 fazy) oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (5 sytuacji) do...

Makrootoczenie
Stanowią czynniki ekonomiczne, demograficzne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe, które wywierają wpływ na wszystkie podmioty działające na...

Mapa grup strategicznych
Jest to graficzna metoda, która pozwala nam zakwalifikować firmę do określonej grupy strategicznej, czyli stwierdzić...

Metoda 635 - Brainwriting
Udział bierze 6 osób + przewodniczący, metoda jest powszechnie stosowana w życiu codziennym przy rozpoczęciu...

Metoda General Electric
Operuje różnymi czynnikami, co pozwala dykcji firmy na wyciąganie większej liczby wniosków. Jednocześnie dotychczasowe wskaźniki...

Metoda SPACE
Charakteryzuje: 1. Uwzględniane są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. 2. Podstawowymi kryteriami wyboru są: - siła finansowa przedsiębiorstwa; - zdolność...

Metody portfelowe
Przedstawiają zazwyczaj w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie...

Strona 4 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>