Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Inwestycje - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.gabinety-stomatologiczne.info.pl
cemera.pl
wispro.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Inwestycje

Macierz Ansoffa
Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia...

Macierz Portera
Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa...

Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych
Wyróżniamy 4 podstawowe grupy: - Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego; - Analiza wrażliwości; - Metody probabilistczno-statystyczne; - Metody...

Metody probabilistyczno-statystyczne
Metody probabilistczno-statystyczne stosowane do oceny ryzyka w inwestowaniu związane są z rachunkiem prawdopodobieństwa, ustalaniem oczekiwanych...

Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych
Aby zobaczyć jaką rolę odgrywają wszystkie opisane powyżej podmioty w obsłudze funduszu, należy prześledzić jedną...

Niepewność i ryzyko
Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje...

Podział funduszy inwestycyjnych
Ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne wyróżniamy: • Fundusze wzrostu Inwestują przede...

Próg ilościowy w ujęciu ilościowym
To: BEP = S / (p - Kz) gdzie: S -koszty stałe, p -cena sprzedaży produktu, Kz -jednostkowy koszt...

Próg ilościowy w ujęciu wartościowym
To: BEP' = BEP x p przy czym: BEP = S / (p - Kz) gdzie: S -koszty stałe, p...

Rodzaje funduszy inwestycyjnych
Podziały: 1. ze względu na rodzaj inwestycji: - papierów wartościowych: w tym akcji, obligacji, mieszane (inwestujące zarówno...

Rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce
Fundusze inwestycyjne odgrywają bardzo ważna rolę w gospodarce, pomagają one przesłać oszczędności ludności na rynek...

Ryzyko projektu inwestycyjnego
Jest ono wynikiem trafności założeń technicznych i ekonomiczno-finansowych danego projektu.

Strona 3 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>