Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Statystyka - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Statystyka

Model współczesny zasobów ludzkich Maslowa
Założenia: Praca z natury jest nieprzyjemna. Pracownicy z reguły dają z siebie w procesie pracy...

Nieobciążoność
Jeśli wartość oczekiwana estymatora stosowanego do wyznaczenia nieznanego parametru zbiorowości generalnej jest równa wartości tego...

Parametr zbiorowości generalnej
Miara opisowa, np. średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe czy wskaźnik struktury zbiorowości generalnej, której wartość jest...

Populacja
To skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone informacje.

Populacja generalna
Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W...

Populacja statystyczna
(zbiorowość statystyczna) – zbiór osób, przedmiotów, zjawisk podobnych do siebie, ale nie identycznych, poddanych badaniom...

Próba
To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność...

Rozkład chi – kwadrat
Rozkładem chi – kwadrat o n stopniach swobody nazywamy rozkład zmiennej losowej, która jest sumą...

Rozkład empiryczny badanej cechy
Nazywamy przyporządkowanie kolejnym wartościom cechy, odpowiadającym im liczebnościom. Szereg rozdzielczy dla cechy ilościowej to właśnie...

Rozkład estymatora w próbie
Rozkład prawdopodobieństwa wskazujący na wszystkie możliwe wielkości, jakie może przyjąć dana statystyka (np. średnia arytmetyczna...

Rozkład normalny Gaussa
Uznawany za najważniejszy rozkład w teorii prawdopodobieństwa. Znaczenie rozkładu normalnego wynika z następujących faktów: - Rozkład normalny...

Rozkład zmiennej losowej
Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z...

Strona 3 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>