Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


zwierzakowy.eu
zoolu.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Psychologia

Mobbing
Termin mobbing wywodzi się od angielskiego 'mob' oznaczającego tłum, motłoch, tłuszcza i oznacza tyle, co...

Model buchalteryjny
Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do przekształcenia tego stereotypu.

Model Howarda Shetha
Jest modelem uczenia się konsumenta wywodzący się z teorii uczenia się Hulla. Dotyczy psychologicznego wyjaśnienia...

Model przekształceniowy
Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do radykalnej zmiany stereotypu.

Model wykształcenia stereotypu niższego rzędu
Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do stworzenia stereotypu niższego rzędu, w celu przyswojenia tej informacji,...

Model wypracowania prawdopodobieństw
Teoria, w której zakłada się, że istnieją dwa sposoby zmiany postaw za pośrednictwem komunikatów perswazyjnych;...

Model zachowań konsumenta
Poprawnie zbudowany model zachowań konsumenta powinien uwzględniać: 1. cele (maksymalizacja użyteczności), 2. ograniczenia (budżet konsumenta), 3....

Motywacja wewnętrzna
Angażowanie się w jakieś działanie, ponieważ sprawia nam ono przyjemność bądź wzbudza nasze zainteresowanie, a...

Motywacja zewnętrzna
Angażowanie się w jakieś działanie wskutek zewnętrznych nacisków lub dla zewnętrznych korzyści, a nie dlatego,...

Myślenie grupowe
Rodzaj myślenia, w którym bardziej liczy się dążenie do zachowania spójności i solidarności grupy niż...

Negocjacje
Forma porozumiewania się przeciwnych stron konfliktu, gdzie zainteresowani składają wzajemne propozycje i kontrpropozycje, a potem...

Normy subiektywne
Przekonania na temat tego, jak inni ludzie, z których opinią się liczymy, oceniają określone zachowania.

Strona 4 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>