Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Blebletest

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Psychologia

Introspekcja
Proces, w którym człowiek spogląda w swoje wnętrze i bada swoje myśli, uczucia i motywy.

Ja odzwierciedlone
Spostrzeganie siebie oczami innych ludzi i włączanie ich opinii do własnego pojęci Ja.

Katharsis
Pojęcie określające zjawisko uwalniania nagromadzonej agresywnej energii poprzez wysiłek fizyczny, obserwację zachowań agresywnych innych ludzi...

Kierowanie wrażeniem
Świadome bądź nieświadome aranżowanie starannie skonstruowanej prezentacji Ja, która wytworzy u innych określone wrażenie ,...

Komunikacja niewerbalna
To: a) Gestykulacja – ruchy rąk, dłoni palców, nóg, głowy, stóp, korpusu ciała b) Mimika – wyraz...

Komunikacja pozawerbalna
To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia...

Komunikat perswazyjny
Komunikat (np. przemówienie lub reklama telewizyjna) prze4konująca do zajęcia określonego stanowiska w danej sprawie.

Konflikt interpersonalny
Napięcie jednostki wywołane dążeniem do dwóch lub więcej sprzecznych celów (np. rodzice pragną przebywać w...

Konflikt motywów mieszanych
Konflikt, w którym obie strony mogą zyskać jeszcze więcej dzięki rywalizowaniu ze swoim partnerem.

Konflikt o sumie zerowej
Konflikt, w którym wygrana jednej strony jest zawsze równa przegranej drugiej strony, tak jak w...

Korelacja pozorna
Przekonanie, że dwie zmienne są skorelowane, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest; wynika ono...

Mediacja
Wyrażanie zgody na udział trzeciej strony przy rozwiązywaniu zaistniałego konfliktu.

Strona 3 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>