Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Monopol pełny
Jest drugą, skrajną w sensie teoretycznym, sytuacją na rynku. Sytuacja ta ma miejsce wówczas, kiedy...

Nadwyżka konsumenta
To ta część wartości użyteczności całkowitej, która przypada konsumentowi przy zakupie i konsumpcji q dóbr...

Nadwyżka rynkowa
Jest to ilość dobra, o którą wielkość podaży przewyższa wielkość popytu dla danej ceny. Cena...

Niedobór rynkowy
Jest to ilość dobra, o którą wielkość popytu przewyższa wielkość podaży dla danej ceny c.p. Cena...

Niepewność
Możliwość odchyleń- dodatnich lub ujemnych- od zamierzonych w planie efektów przedsięwzięcia. Wyróżniamy niepewność: Losową - powodują przyczyny...

Optimum Pareta
Mówimy, że sytuacja ekonomiczna jest efektywną w rozumieniu Pareta, jeżeli nie ma sposobu poprawienia sytuacji...

Optimum produkcji czynników
Znajduje się w punkcie styczności linii jednakowego kosztu z możliwie najwyżej położoną izokwantą produkcji....

Optimum w sensie Patero
Sformułowane przez włoskiego ekonomistę Patero warunki optymalnej alokacji zasobów, zapewniające maksymalizacje dobrobytu. Zachodzi ono wtedy,...

Optymalizacja decyzji
Ograniczoność zasobów (budżetu tygodniowego jaki możemy wydać na zakup żywności i odzieży) zmusza do szukania...

Paradoks Giffena
Polega na tym, że wzrost ceny danego dobra powoduje wzrost popytu na nie (np. w...

Paradoks Giffena i Veblena
Pierwszy z nich mówi, że popyt na takie dobra, jak chleb czy ziemniaki, może wzrastać...

Paradoks owczego pędu
Oznacza, że popyt na dobra wzrasta dlatego, że inni konsumują to dobro, oznacz potrzebę...

Strona 11 z 20
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>