Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Krzywa popytu na pracę
Jest malejącą funkcją płacy realnej ze względu na malejącą produkcyjność krańcową, pokazuje ,że dla każdego...

Krzywa przeciętnego kosztu stałego
Krzywa przeciętnego kosztu stałego (AFC) opada na całej swojej długości. Dzieje się tak, gdyż wraz...

Linia budżetowa BL konsumenta
Jest to funkcja przedstawiająca możliwości zakupu dwóch dóbr przy danych dochodach konsumenta i cenach jednostkowych...

Linia budżetu konsumenta
Linia ograniczeń budżetowych pokazuje kombinacje dóbr, które mogą być zrealizowane przez gospodarstwo domowe przy danym...

Linia jednakowego kosztu
Optymalna kombinacja czynników produkcji to taka kombinacja która pozwala osiągnąć maksymalny poziom produkcji przy danych...

Mapa obojętności
To system krzywych obojętności, które charakteryzują się innym poziomem zadowolenia konsumenta w porównaniem z krzywą...

Mechanizm konkurencji
Jest oparty na takim postępowaniu sprzedawców, które zmierza do: a) wyróżnienia się na tle innych sprzedawców...

Mechanizm rynkowy
To wzajemne oddziaływanie na siebie podaży dóbr i zgłaszanego popytu na nie.

Mieszana elastyczność popytu
(cross elasticity of demand, CED) jest miarą zmian popytu w zależności od zmiany ceny innego...

Mikroekonomia
Jest gałęzią ekonomii, zajmującą się szczegółową analizą decyzji jednostek gospodarczych.

Mnożnik inwestycyjny
Informuje jak zmienia się dochód narodowy pod wpływem zmiany autonomicznych wydatków inwestycyjnych; jest odwrotnością krańcowej...

Monopol a konkurencja doskonała
Porównanie: - przedsiębiorstwo konkurencyjne wytwarza w stanie równowagi więcej produkcji, niż monopol (Qk > Qm) - cena...

Strona 10 z 20
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>