Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.evilofkillers.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing międzynarodowy

Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen
W miarę pojawiania się konkurentów, nabywcy mogą reagować rezygnacją z zakupów zmianą produktów. W dłuższym okresie...

Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego
O wyborze rynku decydują silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, a także szanse oraz ryzyko...

Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem
Współpraca z pośrednikiem może oferować następujące korzyści: - Zwolnienie z potrzeby szkolenia pracowników, by mogli sobie...

Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip Kotler
Z pośredniego eksportu/importu korzystają przede wszystkim mniejsi producenci, dla których decydujące znaczenie mają trudności związane...

Joint Venture - w marketingu międzynarodowym
Ma miejsce wtedy, gdy dwie lub więcej firmy tworzą spółkę z udziałem kapitału zagranicznego w...

Macierz Ansoffa - w marketingu międzynarodowym
Dla określenia strategii marketingowej na rynkach zagranicznych można także wykorzystać tzw. macierz Ansoffa. Według niej...

Marketing międzynarodowy
Obejmuje znacznie więcej problemów, niż tylko eksport. Prowadząc eksport firma sprzedaje swoje towary...

Marketing sublokalny
(regionalny) – występuje wtedy, gdy istnieje możliwość zastosowania podobnej choć nie identycznej strategii marketingu mix...

Marketing zagraniczny
Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego. Lepsze...

Międzynarodowe badania marketingowe
Międzynarodowe badanie rynku służy w pierwszym rzędzie poznaniu wzorca, tzn. nie chodzi tylko o osiągnięcie...

Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen
Przedsiębiorstwo może stosować strategię cen wysokich i przed spodziewanym wejściem na rynek konkurentów ceny obniżać...

Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa
Prowadzenie eksportu wewnątrz firmy niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa: - komórka eksportu może realizować wyłącznie własne...

Strona 2 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>