Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Kredyty

Kredyt kasowy
Upoważnia kredytobiorcę do pobrania z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku. Kredyt jest...

Kredyt obrotowy
Jest to kredyt przeznaczony na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą np. na zakup...

Kredyt otwarty
Udzielany jest na podstawie umowy zawieranej na okres od kilku miesięcy do jednego roku. Upoważnia...

Kredyt otwarty (in blanco)
Jest udzielany na okres od 1 – 1,5 roku, a bank uruchamiając go zobowiązuje się...

Kredyt płatniczy
(zwany też kasowym, przejściowym) udzielany jest w związku z przejściowym brakiem środków na...

Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyty takie ogą być udzielane kredyty krótkoterminowe na działalność eksploatacyjną i tylko wówczas, gdy osoba...

Kredyty akceptacyjne
Udzielenie tego kredytu wiążę się z operacjami kredytowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty...

Kredyty dewizowe
Są to kredyty udzielane w walutach obcych. Kredyty te mogą być udzielane przez polskie banki,...

Kredyty dyskontowe
Są udzielane w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności. Bank przyjmuje...

Kredyty hipoteczne
Kredyt hipoteczny too kredyt udzielany zwykle na cele inwestycyjne, średnio- lub długoterminowy, a jego...

Kredyty inwestycyjne
Służą one finansowaniu nakładów gospodarczych na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych. Kredyty te...

Kredyty konsumpcyjne
Przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie...

Strona 2 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>