Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.paranienormalne.pun.pl
www.nostale.pun.pl
fotoaukcje.pl - zapraszamy do działu sprzęt studyjny na portalu foto aukcje. polecamy apartaty fotograficzne, fotografie, kamery wideo, foto usługi sprzęt studyjny
Zobacz gotowe biznes plany Tylko trafne linki

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Historia myśli ekonomicznej

Platon
Filozof, który zajmował się problemami społeczno-etycznymi, a nie ekonomicznymi. Zakładał on ideę egalitaryzmu, głoszącą że...

Platon
Uważał, że szczęście społeczeństwa zapewniać ma nie dobrobyt obywateli, lecz ich doskonałość. Wartości moralne cenić...

Prawo podaży
Zależność między ceną a podażą jest zależnością prostą: wzrost ceny powoduje wzrost podaży.

Prawo popytu
Zależność między popytem i ceną jest odwrotna: wzrost ceny powoduje spadek popytu na określone dobro.

Sokrates
Myśliciel, żył w V w.p.n.e. w Atenach. Należał do grupy filozofów, uczonych, których od czasów...

Szkoła klasyczna
To okres od połowy XVIII do połowy XIX wieku. W tym czasie angielska gospodarka jest...

Tomasz z Akwinu
Żył w połowie XIII w. (średniowiecze klasyczne), był Dominikaninem. Uważał tak jak Arystoteles, że naturalną...

William Petty
Doszedł do wniosku, że ceny można podzielić na 3 kategorie: • Cena rynkowa – cena, która...

Strona 3 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>