Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.mieszkanie.biz.pl
ogrzewanie elektryczne podłogowe

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ekonomia

Mikroekonomia
Jest gałęzią ekonomii, zajmującą się szczegółową analizą decyzji jednostek gospodarczych.

Monetaryści
Głównym twórcą teorii pieniądza jest amerykański ekonomista M. Friedman, zdobywca nagrody Nobla w 1976 r....

PIT
Podatek dochodowy od osób fizycznych; płaci go każda osoba, która mieszka w naszym kraju ponad...

PKB i PNB - wzory
W cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji: PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach...

Podział prywatyzacji
Ze względu na jej wielkość : - mała prywatyzacja - polega na sprzedaży małych przedsiębiorstw np....

Potrzeba ludzka
Jest to stan niedoboru i braku czegoś, co w związku ze strukturą organizmu człowieka, jego...

Prawa funkcyjne
To wymierne związki między wymiernymi zdarzeniami, które można przedstawić za pomocą funkcji matematycznych np. funkcje...

Prawa przyczynowe
To związki (relacje) zachodzące między elementami procesu gospodarowania, które polegają na tym, że po określonym...

Prawa współistnienia
To związki polegające na łącznym jednoczesnym występowaniu dwu lub więcej zdarzeń; występujące stale razem zdarzenia...

Prawidłowości ekonomiczne
Są to konieczne związki i zależności występujące między istotnymi elementami procesu gospodarowania, powtarzające się regularnie...

Problem ekonomiczny
Polega na tym, że rzadkim środkom (zasobom) towarzyszą nieograniczone pragnienia i potrzeby. Innymi słowy, nasze...

Problem rzadkości
Rzadkość jest wynikiem zależności między zapotrzebowaniem ludzi na dobra (zapotrzebowaniem potencjalnym) a ograniczonymi zdolnościami wytworzenia...

Strona 4 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>