Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Bankowość - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Bankowość

Organy Narodowego Banku Polskiego (NBP)
Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta...

Pasywne ryzyko kredytowe
Oznacza zagrożenie wcześniejszego, niż wynika to z umowy, wycofania przez deponenta zdeponowanych środków lub zagrożenie...

Pieniądz
Jest to powszechnie akceptowany środek wymiany, którym dokonujemy płatności za dostarczone towary, dobra, wykonywane usługi....

Pożyczka
Umowa na mocy prawa cywilnego, w której bank jako pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji...

Podaż pieniądza
To postawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną zasobów pieniężnych innej jednostce gosp. W krajach gosp....

Podstawowe koszty banków
To: - odsetki od depozytów; - odsetki od przyjętych lokat innych banków; - prowizje zapłacone przez banki; - koszty...

Podział kredytów
Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków...

Polecenie przelewu
W poleceniu przelewu właściciel rachunku bankowego wydaje bankowi dyspozycję, aby obciążył jego rachunek i przelał...

Polityka monetarna banku centralnego
Określony poziom zatrudnienia, szybkość i zrównoważony wzrost gosp., stały poziom salda płatniczego są głównymi celami...

Polityka refinansowa
Bank Centralny dysponując tym instrumentem może generować impulsy monet. w formie efekt. ilościowych, czyli bazy...

Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu
To: I = (T-K-B+Z)/S I – ilość pieniądza w obiegu T - ∑ cen towarów i usług przeznaczonych...

Produkty bankowe
to między innymi: - kredyt samochodowy - kredyt inwestycyjny (na zakup środków rzeczowych majatku trwałego, na inwestycje...

Strona 8 z 13
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>