Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Badanie statystyczne


Badanie statystyczne - To ogół prac mających na celu:

- Poznanie struktury badanej zbiorowości ze względu na określone cechy
- Ocenę współzależności zjawisk
- Poznanie dynamiki zmian zjawiska w czasie i przyczyn wywołujących zmienność tego zjawiska.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa - Przykładowy model ekonometryczny. Zmienne do modelu... [Liczba stron: 12]
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia - Przykładowy model ekonometryczny poza obliczeniami, zawiera... [Liczba stron: 20]
Przykładowy model ekonometryczny - przyrost naturalny - Model oszacowany przy użyciu programu Microfit.... [Liczba stron: 11]
Podstawy statystyki - wykłady - Podstawowe zagadnienia i definicje ze statystyki:... [Liczba stron: 17]
Statystyka matematyczna - Skład opracowania: pojęcie statystyki matematycznej, populacja... [Liczba stron: 20]


Kolejny temat to Populacja statystyczna:

(zbiorowość statystyczna) – zbiór osób, przedmiotów, zjawisk podobnych do siebie, ale nie identycznych, poddanych badaniom statystycznym. Każdy element populacji statystycznej to jednostka statystyczna.
(...)