Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Charakterystyka średnich - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Charakterystyka średnich


Charakterystyka średnich - Podział:

1. Średnia arytmetyczna:
- obliczana na podstawie wszystkich danych szeregu,
- na jej wartość duży wpływ mają wielkości skrajne,
- nadaje się do przekształceń algebraicznych,
- suma odchyleń od średniej równa się zeru (0).

2. Średnia harmoniczna:
- obliczana na podstawie wszystkich danych szeregu,
- nadaje się do przekształceń algebraicznych,
- stosujemy głównie wtedy, gdy mamy do czynienia z odwrotnościami jakiejś wielkości.

3. Średnia geometryczna:
- obliczana na podstawie wszystkich danych szeregu,
- wartości skrajne mają na nią mniejszy wpływ niż na średnią arytmetyczną,
- jest mniejsza od średniej arytmetycznej,
- istnieje dla xi > 0,
- jest pomocna przy obliczaniu średnich wskaźników.

4. Dominanta:
- jest wartością najbardziej typową dla szeregu,
- łatwo ją wyznaczyć z uporządkowanego szeregu prostego,
- dla szeregu rozdzielczego można ją tylko oszacować,
- przy małej liczebności może nie być dominanty, a przy dużej może wystąpić więcej niż jedna dominanta (przy dwóch dominantach szereg nazywamy bimodalnym).

5. Mediana:
- nie mają na nią wpływu wartości skrajne,
- stosuje się głównie dla szeregów skrajnie asymetrycznych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Estymacja:

Czyli szacowanie parametrów, polega na podaniu ocen parametrów populacji generalnej na podstawie statystyki uzyskanej z próby losowej.
Statystyki wyliczone na podstawie pobranych z populacji grup losowych z teorii estymacji noszą nazwę estymatorów.

Estymatorem jest więc każda statystyka wyliczona z próby losowej, która służy do szacowania odpowiadającego jej parametru... (...)