Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


visit source site
www.gabinety-stomatologiczne.info.pl
www.nostale.pun.pl
promienniki podczerwieni
telefon

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Etapy budowy kwestionariusza


Etapy budowy kwestionariusza - To:

1. określenie typu poszukiwanych informacji
2. wybór rodzaju kwestionariusza
3. opracowanie zawartości treściowej pytań
4. analiza form odpowiedzi
5. ustalenie kolejności pytań
6. zaprojektowanie cech zewnętrznych kwestionariusza
7. sprawdzenie wykonania kwestionariusza
8. test pilotażowy

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Zasady budowy kwestionariusza:

To:

- pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć
- pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego respondenta
- nie należy wymagać uogólnień w odpowiedzi na pytania
- należy unikać pytań naprowadzających respondenta na oczekiwane przez organizatora badań odpowiedzi
- należy unikać pytań kłopotliwych dla respondenta
-... (...)