Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Badania ilościowe - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


gwiazdorek.edu.pl
mikolaja.edu.pl
trova numero trova numero
reklama na europe
ogrzewanie elektryczne podłogowe

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Badania ilościowe


Badania ilościowe - Główne zalety:

- możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie
- wszechstronność
Sukces zależy od warunków:
- populacja musi zostać zdefiniowana poprawnie
- próba musi być reprezentatywna dla populacji
- respondenci wybrani do wywiadu muszą być osiągalni, chętni do współpracy
- respondenci powinni posiadać wiedzę, opinię, postawy odnośnie problemu badanego

Źródła błędów w badaniu prowadzonym metodą wywiadu:

- obawa przed konsekwencjami uczestnictwa
- niechęć do ingerowania w prywatność
- niechęć – drażliwość tematu

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Etapy budowy kwestionariusza:

To:

1. określenie typu poszukiwanych informacji
2. wybór rodzaju kwestionariusza
3. opracowanie zawartości treściowej pytań
4. analiza form odpowiedzi
5. ustalenie kolejności pytań
6. zaprojektowanie cech zewnętrznych kwestionariusza
7. sprawdzenie wykonania kwestionariusza
8. test pilotażowy
(...)