Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Zarządzanie zapasami


Zarządzanie zapasami - Praktyka zarządzania zapasami wskazuje na to, że najczęściej
stosowanym rozwiązaniem w tym zakresie jest minimalizowanie wielkości tego składnika aktywów, a przez to przyśpieszenie rotacji środków obrotowych.      

Utrzymanie nadmiernego poziomu zapasów może wywoływać w firmie negatywne skutki tj.:
- wyższe koszty składowania i utrzymywania zapasów,
- wyższe koszty ubezpieczenia zapasów
- możliwość strat (kradzieże, niszczenie, ubytki naturalne),
- zamrożenie gotówki w zapasach i brak środków finansowych na inne cele
- wyższe koszty finansowe.

Utrzymanie wyższego stanu zapasów pozwala na uzyskanie pewnych korzyści np.
- możliwość realizacji zamówień z krótkim terminem dostawy
- nie narażanie klientów na przejściowe braki towarów,
- mniejsze prawdopodobieństwo opóźnień produkcyjnych,
- mniejsza wrażliwość na wzrost cen,
- możliwość uzyskania rabatu na zakup większych partii materiałów i surowców,
- mniejsze relatywnie koszty produkcji dla większych partii produktów,
- uniknięcie dodatkowych kosztów w przypadku niesolidnych dostawców.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Zarządzanie należnościami:

Kierowanie się zasadą minimalnego poziomu należności prowadzi do wzrostu rentowności zaangażowanego kapitału.

Efektywna polityka kredytowania klientów prowadzi do wzrostu sprzedaży i do większego zaangażowania kapitału.
(...)