Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.opieka-medyczna.info.pl
www.nlp-perswazja.pun.pl
stancje lublin dla studentki

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Handel zagraniczny


Handel zagraniczny - Przedsiębiorcy w żadnym państwie nie są w stanie wyprodukować wszystkich dóbr niezbędnych dla jego poprawnego funkcjonowania. Niektóre z nich bardziej się opłaca sprowadzić z innego kraju. Tu pojawia się pojęcie handlu zagranicznego.

Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarów i dóbr między kontrahentami mającymi swoje siedziby w różnych krajach.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Innowacje produktowe we współczesnej bankowości:

Nowoczesne produkty bankowe to m.in:

- karty płatnicze i usługi bankomatowe (w tym bankomaty wielofunkcyjne),
- home banking,
- leasing,
- factoring,
- certyfikaty depozytowe (papiery wartościowe dłużne emitowane przez banki o zagwarantowanym terminie  i cenie zakupu),
- usługi maklerskie i prowadzenie r-ku papierów wartościowych,
- skrytki sejfowe,