Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Simultaneous Engineering - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Simultaneous Engineering


Simultaneous Engineering - Umożliwia skrócenie prac badawczo-wdrożeniowych w sytuacji coraz krótszych cyklów życiowych produktu i dążenia do zwiększenia innowacyjności firm.

Skutkiem takich działań jest:
- równoległy rozwój produktów i środków produkcji,
- wczesne rynkowe ustalenie decydujących cech nowego produktu,
- bezpośrednie  porozumiewanie  się  poprzez  tworzenie  zespołów,  których  członkowie posiadają specjalistyczną wiedzę,
- unikanie istotnych zmian w procesie rozwojowym poprzez planowanie i koordynację zadań,
- włączenie do procesu rozwoju nowego produktu potencjału rozwojowego producentów środków produkcji oraz dostawców tych środków,
- dążenie do ścisłej integracji wewnętrznej (między działami i wydziałami  firmy) oraz integracji zewnętrznej, uwzględniając oczekiwania konsumentów i możliwości producentów.

W zespołach Simultaneous Engineering współpracują ze sobą specjaliści z różnych działów firmy: marketingowcy, pracownicy działów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i kontroli jakości, planując i optymalizując produkt aż do jego sprzedaży.

Istotne jest w tym zakresie planowanie kosztów. Poszukuje się odpowiedzi nie na pytanie, ile dany produkt będzie kosztował, ale jaka cena zapewni mu szansę na rynku. Wówczas racjonalizowane są nakłady także w ramach poszczególnch działów.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Identyfikacja konkurencji przedsiębiorstwa:

W oparciu o stopień substytucyjności produktu można wyróżnić cztery rodzaje konkurencji:

- w ramach marki: to inne przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt i serwis dla tych samych klientów i po tej samej cenie
- w ramach gałęzi: to grupa firm oferujących produkt lub pewną grupę produktów wzajemnie substytucyjnych
- w... (...)