Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Etapy budowy modelu ekonometrycznego


Etapy budowy modelu ekonometrycznego - to:

1. specyfikacja modelu – określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających, postaci analitycznej modelu oraz źródeł danych statystycznych,
2. estymacja parametrów modelu – na podstawie zgromadzonych danych za pomocą MNK (metoda najmniejszych kwadratów),
3. weryfikacja modelu – określenie, czy wyniki są zgodne z teorią ekonomiczną oraz statystyką,
4. wykorzystanie modelu – do symulacji i tworzenia prognoz.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia - Przykładowy model ekonometryczny poza obliczeniami, zawiera... [Liczba stron: 20]
Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski - Zmiennymi tego modelu są: wartość polskiego... [Liczba stron: 15]
Prognozowanie gospodarcze - praca - Praca ma na celu wybór i... [Liczba stron: 21]
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa - Przykładowy model ekonometryczny. Zmienne do modelu... [Liczba stron: 12]
Podstawy ekonometrii - wykłady - Opracowanie omawia podstawowe informacje dotyczące ekonometrii... [Liczba stron: 29]


Kolejny temat to Predykcja ekonometryczna:

Jest to proces wnioskowania w przyszłość na podstawie modelu ekonometrycznego. Efektem predykcji jest oszacowanie nieznanej wartości zmiennej objaśnianej w okresie prognozowanym, zwane często prognozą. (...)