Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Etapy analizy FMEA - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Etapy analizy FMEA


Etapy analizy FMEA - To:

Etap I – Przygotowanie:
- zdefiniowanie celu
- utworzenie grupy ( około 6-8 osób)

Etap II – Właściwa analiza:
- analiza jakościowa
- analiza ilościowa

Polega ona na szacowaniu czynników ryzyka i określeniu wartości liczb R, W, Z i P, oznaczających:

liczba R – częstość występowania wady ( ryzyko wystąpienia wady), określana w zakresie od 1 do 10,
liczba W – poziom wykrywalności wady, określana w przedziale od 1 do 10,
liczba Z – znaczenie wady ( dla klienta), wartość z przedziału od 1 do 10,
liczba P – liczba priorytetu, P = R*W*Z, przyjmująca wartości od 1 do 1000.

Etap III – Wnioski:

Wyniki przeprowadzonych analiz służą jako podstawa do wprowadzenia w konstrukcji wyrobu, w sposobie jego użytkowania lub w procesach jego wytwarzania zmian, mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia wad określonych jako wady krytyczne. Jeśli nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie przyczyn powstawania wad, należy podjąć działania w celu zwiększenia możliwości ich wykrywania lub zmniejszenia negatywnych skutków ich wystąpienia. Realizacja zalecanych działań „naprawczych” powinna być ciągle nadzorowana, a ich efekty poddawane weryfikacji według metody FMEA.Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Korzyści analiza FMEA:

To m.in.:
- identyfikacja wpływu uszkodzeń elementów na inne elementy, podsystemy i cały system;
- określenie środków zmniejszających ryzyko;
- weryfikacja lub uzupełnienie specyfikacji wymagań dla systemu;
- oszczędność czasu i kosztów, dzięki identyfikacji możliwych zagrożeń jeszcze przed przystąpieniem do wykonania systemu;
- wspomaganie procesu, zmierzającego do lepszego zrozumienia systemu... (...)