Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


może Wy mi pomożecie??
grzejniki konwekcyjne

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Budżet państwa - funkcje


Budżet państwa - funkcje - To:

1. redystrybucyjna albo rozdzielcza,
2. stabilizacyjna, zwaną wyrównawczą lub kompensacyjną,
3. alokacyjna,
4. fiskalna albo skarbowa,
5. ustrojowa,
6. demokratyczna,
7. kontrolna lub ewidencyjno-kontrolna,
8. bodźcowa,
9. planowania,
10. prawna,
11. kredytowa,
12. administracyjna,
13. koordynacyjna.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Koncepcja analizy FMEA:

U podstaw opracowania założeń metody FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis – analiza przyczyn i skutków wad) legła obserwacja, że około 75% przyczyn błędów leży w sferze projektowania wyrobu. Jednak 80% błędów ujawnia się w czasie produkcji, kontroli i u klienta, czyli tam, gdzie koszty są największe. Metoda FMEA... (...)