Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Masz gabinet? kosmetyczny Sprawdź https://www.akademiaversum.pl szkolenia dla kosmetyczek.
www.narutozkonoha-gakure.pun.pl
kable grzejne
fotografia w serwisie fotoaukcje.pl - zdjęcia, fotografie, obrazy, fotki. aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, akcesoria. krajobraz aukcje fotograficzne.

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Francois Quesney


Francois Quesney - Żył w pierwszej połowie XVIII wieku. Stworzył tezę fizjokratów głoszącą, że przemysł przetwarza na inne dobra wartości wytworzone przez rolnictwo, a handel jest odpowiedzialny za cyrkulację tych dóbr, jest pośrednikiem pomiędzy przemysłem a rolnictwem. Ale ani przemysł, ani handel nie tworzą nowych wartości.

Quesney stworzył tablicę przepływów pieniądza – tzw. tablicę ekonomiczną. Wg tej tablicy nowe wartości wytworzone w rolnictwie za pośrednictwem handlu są przenoszone do przemysłu, a za pośrednictwem przemysłu przetwarzane na nowe dobra itd.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Szkoła klasyczna:

To okres od połowy XVIII do połowy XIX wieku. W tym czasie angielska gospodarka jest najbardziej rozwinięta na świecie, sprawuje ona władzę nad prawie połową świata. Druga połowa XVIII wieku to okres, gdy w gospodarce wszystko wygląda idealnie, rozległe kolonie są nienasyconym rynkiem zbytu i jednocześnie są one źródłem tanich... (...)