Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.narutozkonoha-gakure.pun.pl
ogrzewanie elektryczne podłogowe

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Augustyn z Hipony


Augustyn z Hipony - Był biskupem, chciał przywrócenia godności pracy ludzkiej, co wiązało się ze znacznym ograniczeniem niewolnictwa. Wczesne chrześcijaństwo bardzo propagowało ideę jałmużny, czyli wspierania przez tych, którzy mieli dużo, tych, którzy mieli mało. Jałmużna była dobrowolna. Augustyn uważał, że najlepiej byłoby, żeby nie było jałmużny, czyli żeby nie było biednych. Jednak wiadomo było, że szybko do tego nie dojdzie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Tomasz z Akwinu:

Żył w połowie XIII w. (średniowiecze klasyczne), był Dominikaninem. Uważał tak jak Arystoteles, że naturalną rzeczą jest to, że ludzie są różni, jest to zgodne z naturą. Uważał, że społeczeństwo musi mieć układ klasowy, skoro ludzie się różnią, to należą do różnych warstw. Wyraźnie podkreślał, że prawo prywatnej własności jest... (...)